Info

 

EIGEN LUXE AUTOCARS

Reizen met onze autocars is een belevenis. Dankzij de flexibiliteit is de autocar een ideaal vervoermiddel tijdens uw vakantie. Wij streven naar het allerhoogste comfort, de beste service en als prioriteit uw veiligheid. Onze Man autocars zijn recent en voldoen aan alle veiligheidsnormen, modern en comfortabel, met airconditioning, verstelbare zetels, toilet met lavabo, bar met koude en warme dranken en dvd-systeem.

HOTELS EN RESTAURANTS

Bij onze zorgvuldig geselecteerde hotels en restaurants zijn netheid, goede service en verzorgde maaltijden de belangrijkste elementen. Veel aandacht gaat uit naar de variatie tijdens de maaltijden.

ALLE UITSTAPPEN INBEGREPEN

Geen onaangename verrassingen. U bent vrij om aan de uitstappen deel te nemen. Indien een uitstap niet inbegrepen is in onze prijs dan wordt dat duidelijk vermeld bij de reisinfo.

REISPLAN

Bij elke reis streven wij ernaar het programma zo duidelijk mogelijk te beschrijven. De reisleider kan en mag de volgorde van bepaalde uitstappen en/of bezoeken wijzigen wanneer dit door omstandigheden onvermijdelijk zou zijn. In heel wat steden is de binnenstad of een gedeelte van de stad niet langer bereikbaar.

MEDICIJNEN

Gelieve medicijnen samen met het voorschrift bij te houden in de handbagage.

ONVOLKOMENHEDEN

Mocht u tijdens de reis een fout of tekortkoming constateren, dient u dit direct te melden bij de hotelier, de gids of de chauffeur. In bijna alle gevallen kan uw probleem dan direct opgelost worden. Als uw klacht na uw melding niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u dit uiterlijk binnen de maand na thuiskomst schriftelijk kenbaar maken. Indien achteraf blijkt dat u ter plaatse geen melding heeft gedaan en de reisorganisator niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan eventueel recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

REISDOCUMENTEN

Deze liggen ter beschikking in onze kantoren 8 dagen voor uw afreisdatum en bevatten onder andere plaats en uur van vertrek, uitgebreide documentatie van bestemming, hotel, enz.

PLAATSEN IN DE CAR

Op uw reisdocumenten staat uw plaats in de car vermeld. Deze worden volgens datum van inschrijving toegekend. Alle plaatsen bieden hetzelfde comfort en een panoramisch uitzicht. Voor onze reizen maken wij gebruik van twee types autocars namelijk FIRST CLASS en COMFORT CLASS. Bij reservatie van uw reis kan u uw zitplaats zelf kiezen. Snel boeken is de boodschap. Bij onvoldoende inschrijvingen kan het voorkomen dat een ander type autocar wordt ingezet.

ROKEN

Bij ons reist u rookvrij. In de autocar is het verboden te roken.

PASPOORTEN

Voor al deze brochurereizen volstaat een Europese identiteitskaart of een geldig Europees paspoort. Niet ingezetenen van de EU dienen zelf na te gaan of zij een visum nodig hebben. De gevolgen van het ontbreken van het benodigde reisdocument zijn voor eigen risico.

BAGAGE

De bagage mag een normale omvang niet overtreffen en dient voorzien te zijn van labels, welke vooraf worden bezorgd door ons. De chauffeurs zorgen voor het in- en uitladen van de koffers.

VALUTAWIJZIGINGEN

Bij belangrijke wijzigingen in de buitenlandse valuta behouden wij ons het recht voor onze prijzen aan te passen.

OPSTAPPLAATSEN

Uw vakantie begint bij uw opstapplaats. Deze word u meegedeeld met uw reisdocumenten.

MINIMUM DEELNAME

Alle reizen gaan door vanaf een minimum deelname van 25 personen. Bij het niet doorgaan kan overgeboekt worden naar een andere reis die op een kortbijzijnde datum vertrekt. Indien dit niet mogelijk is, wordt het betaald bedrag integraal terugbetaald.

VERZEKERING

Een annulatieverzekering en een reisongevallen-, bagage- en ziektekostenverzekering kosten weinig maar kunnen goud waard zijn. Wij bemiddelen graag bij het afsluiten daarvan.

GARANTIEFONDS REIZEN

Ingevolgde de wet is Albion Tours bvba verzekerd tegen financiëel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen. U kan hen als volgt bereiken : Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel. Telefoon : 02/2406800 - Fax : 02/2406808 - E-mail: mail@gfg.be

INSCHRIJVINGEN

Uw inschrijving is definitief mits betaling van een voorschot van minimum 30% van de reissom. Het saldo dient betaald te worden 6 weken voor het vertrek. Dagreizen worden onmiddellijk volledig betaald bij boeking.